نصب قیم | وکالت در دعاوی خانواده
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

نصب قیم

قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص(اعم از ولی قهری [پدر و جد پدری] یا وصی منصوب از طرف آنها) برای اداره اموال محجور تعیین می شود.
دادگاه می تواند ناظری را نیز برای قیم منصوب کند.(ماده 1122ق.م)


موارد نصب قیم(ماده 1218ق.م)
- در مورد صغاری که ولی خاص ندارند.
- در مورد مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشد.
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.

اشخاص اصلح جهت انتصاب به سمت قیمومت:
طبق ماده 1233 قانون مدنی نصب بستگان محجور به عنوان قیم او اولویت دارد.
نصب پدر به عنوان قیم زمانی است که شخص پس از رسیدن به بلوغ و رشد سفیه یا مجنون شود و از تحت ولایت پدرخارج شده باشد.
نصب مادر تا زمانی که ازدواج نکرده  به عنوان قیم هم برای فرزندان صغیرش و هم برای فرزندان سفیه و مجنون وی ممکن است.
برای زنی که به سبب جنون محجور شده ، شوهرش نسبت به بقیه اولویت دارد.

اشخاصی که انتصاب آنها به عنوان قیمومیت ممنوع است:  
- افراد تحت قیمومت  و ولایت
- مجرمینی که به سبب ارتکاب جرایمی چون: سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال یا ورشکستگی به تقصیر، محکومیت قطعی یافته اند.
- تاجرانی که حکم ورشکستگی آنها صادر اما هنوز عملیات تصفیه آنها تمام نشده است.
- مجانین واشخاص غیررشید که جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نباشد.

زمان نصب قیم:
طبق ماده 65 قانون امور حسبی بعدا زقطعی شدن حکم حجر و گذشتن مهلت تجدیدنظرخواهی  یا صدور حکم تجدیدنظر به حجر، اقدام به تعیین قیم می شود