مطالبات | وکالت در دعاوی حقوقی
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

مطالبات

وصول مطالبات

مطالبات یکی از دعاوی رایج در دادگاه های ایران است . مبنای مطالبه ممکن است اسناد تجاری مانند چک و سفته ، قرارداد و یا اسناد عادی باشد. اینگونه مطالبات فاقد وصف کیفری هستند و ذینفع می تواند از طریق اقامه دعوای حقوقی مطالبات خود را پیگیری نماید .

بنابر رویه موجود ذینفع می تواند برای مطالبات ناشی از قرارداد یا اسناد عادی درخواست توقیف اموال و یا ممنوع الخروج کردن بدهکار را درخواست نماید . و چنانچه اموالیی از وی بدست نیامد ، خواهان می تواند با درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدهکار را جلب و روانه زندان نماید.

این مؤسسه با بهره مندی از وکلای متخصص در امور قراردادها و مطالبات آمادگی خود را جهت همکاری با شهروندان محترم  و وصول مطالبات ایشان اعلام می دارد.