طلاق توافقی | وکالت در دعاوی خانواده
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

طلاق توافقی


طلاق توافقی عبارت است ازاینکه زوجین در تمام مسائل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه نفقه جهیزیه و فرزند مشترک با یکدیگر توافق می نمایند و این توافقنامه را همزمان با تقدیم دادخواست به دادگاه ارئه می نمایند. تا با نتیجه این توافق طلاق محقق شود.
انواع طلاق
طلاق رجعی : که در این نوع طلاق  تا زمانیکه زن در عده است (سه ماه و ده روز) مرد می تواند به همسرش رجوع کند یعنی زوج از طلاق پشیمان شده است . حق رجوع از اختیارات مرد است و به محض رجوع زن موظف به انجام وظایف زناشویی است .
طلاق بائن :این نوع طلاق که به طلاق خلع هم معروف است عبارت است از اینکه طلاقی که مرد در آن حق رجوع ندارد . این نوع طلاق خود تقسیم می شوند به الف ) طلاق قبل از زناشویی ب)طلاق زن یائسه ج)طلاق خلع : زن به دلیل اکراهی که از همسر خود دارد حاضر است در قبال بخشش کل یا قسمتی از حقوق خود از وی طلاق بگیرد. د)طلاق مبارات: اکراه در این نوع طلاق طرفینی است و زن مالی را از حقوق خود می بخشد تا زوج او را طلاق دهد.