حضانت فرزندان | وبلاگ
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

حضانت فرزندان

حضانت فرزندان
به استناد ماده1168قانون مدنی نگهداری کودکان هم حق است هم تکلیف ،که مطابق قانون ایران برعهده ابوین (پدر ومادر)است.
در مواقعی که جدا از هم زندگی می کنند تکلیف چیست؟
مادر تا سن هفت سالگی در نگهداری از فرزند برپدر اولویت دارد ولیکن پرداخت نفقه اش با پدر است.وپس از هفت سالگی  با پدر است .که البته بعد از رسیدن کودکان به سن تکلیف شرعی خودشان درانتخاب اینکه با کدام یک زندگی نمایند ،استقلال در تصمیم گیری دارند.
 
در صورت فوت یا جنون یکی از ابوین ویا ازدواج مجدد مادر بعد از فوت همسر تکلیف قانونی چه خواهد بود؟
در صورت فوت یا جنون حضانت با آنکه زنده است،خواهد بود ودر صورت ازدواج مادرحق حضانت درصورتی که پدر در قید حیات باشد با پدر است در غیر این صورت تشخیص با دادستان است .

موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان