ثبت شرکت سهامی خاص | ثبت شرکت
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی شرکت تجاری محسوب می شوند و سرمایه اینگونه شرکت ها در زمان تأسیس منحصراًتوسط مؤسسین تأمین می گردد. و حداقل شرکا سه نفر می باشد ، و دو نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب می شوند که بازرسین نباید از اعضاء باشند.همچنین حداقل حداقل 35 درصد سرمایه شرکت می بایست پرداخت گردد.
نکات مربوط به شرکت سهامی خاص
1-امضای سهام درشرکتهای سهامی به منزله قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی می باشد.
2-شرکت های سهامی نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی در بورس اوراق بهادار یا بانک ها عرضه کنند.
3-کلیه مؤسسین نسبت به اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولی تضامنی دارند.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت
1-کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسین
3-اقرارنامه
4-داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.
5-اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود.
شما می توانید جهت ثبت و یا هرگونه تغییراتی درشرکت سهامی خاص  از وکلای متخصص مؤسسه بهره مند گردید.