تنظییم رضایت نامه استفاده از علامت تجاری | علامت تجاری
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

تنظییم رضایت نامه استفاده از علامت تجاری

گاهی اوقات به دلایل مختلف همچون عدم فعالیت شخص یا شرکت صاحب علامت تجاری حقوق و منافع علامت تجاری برای مدت معین یا مادام العمر به شخص دیگری واگذار می شود که این واگذاری باید از طریق تنظیم سندرسمی تحت عنوان انتقال منافع و حقوق علامت تجاری صورت می پذیرد و سپس طی سپری شدن مراحل اداری و ثبت دفتر و ظهرنویسی و درج در روزنامه رسمی به مالک جدبد انتقال پیدا نماید.