تغییر آدرس شرکت | تغغیرات شرکت
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

تغییر آدرس شرکت

این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری به وکیل ارائه شده و توسط او در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییر آدرس:

1.کپی آگهی تاسیس

2.کپی روزنامه رسمی

3.مدارک شناسایی همه اعضا

4.در صورت داشتن تغییرات،کپی آخرین تغییرات