ازدواج مجدد | وکالت در دعاوی خانواده
09122806004 مشاوره حقوقی رایگان روی این شماره در تلگرام

عضویت در کانال تلگرام چتر عدالت

ازدواج مجدد

به طور کلی در صورت احراز هر یک از شروط ذیل ازدواج مجدد قابل انجام است:
1.رضايت همسر اول
2.عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي
2.عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام به تمكين
3.ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج
4 محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال تبديل مي‎شود
5. ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند،
6. سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند
7.ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از 6 ‌ماه،
8. عقيم بودن زن
9.غايب شدن زن به مدت بيش از يك ‌سال، است كه بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را خواهد داشت.
در صورت تحقق هریک از موارد فوق الذکر زوج می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست ازدواج مجدد را ارائه نماید.